Rozporządzenie MF w sprawie posiadania kas fiskalnych

W związku z obowiązywaniem obecnego rozporządzenia z 29 listopada 2012 tylko do końca bieżącego roku Ministerstwo Finansów przygotowało i opublikowało projekt nowego rozporządzenia, które ma obowiązywać w latach 2015-16.

Wróć