Podwyżka składki rentowej od 1 lutego 2012r.

Prezydent podpisał ustawę z dnia 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, której celem jest podniesienie o 2 proc. składki na ubezpieczenie rentowe w części finansowanej przez płatników. Składka będzie finansowana na niezmienionym poziomie 1,5 proc. pensji brutto przez pracownika i na poziomie 6,5 proc. (obecnie 4,5 proc.) przez pracodawcę.

Ustawa podwyższająca składki rentowe ma służyć ograniczeniu deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie funduszu rentowego, a w perspektywie wieloletniej powinna sprzyjać zrównoważeniu się wpływów i wydatków tego funduszu. Według rządu rozwiązanie to powinno zapewnić już w 2012 r. poprawę sytuacji sektora finansów publicznych. Zmiana ma też pozwolić na ograniczenie deficytu funduszu rentowego o ok. 7 mld zł w skali roku oraz zwiększyć pokrycie wydatków tego funduszu wpływami ze składek z niespełna 60 do ok. 75 proc. w 2012 r.

Ustawa wejdzie w życie 1 lutego 2012 r. Firma Soneta dla swoich Klientów opracowuje wersję ze zmianami, która zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony.

Źródło: pit.pl

Składka rentowa wzrośnie z obecnych 6 proc. do 8 proc., przy czym koszty poniesie pracodawca. Oznacza to powrót do stawki płaconej przez pracodawców do 2007 roku.

Wróć