G.fast - nowy standard sieci

Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny ITU podjął czynności mające na celu utworzenie nowego standardu dla metod dostępu do sieci. G.fast bazuje na technice DSL i pozwoli na przesłanie danych z prędkością 1Gbit/s za pośrednictwem okablowania z miedzi. Okazało się więc, że instalacje miedziane nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. Nie wszyscy dostawcy internetu oraz instalatorzy są chętni doprowadzać światłowody do odbiorcy końcowego.

Użytkowanie instalacji światłowodowej jest dość skomplikowane więc standard G.Fast może znacząco odsunąć w czasie ostateczną porażkę miedzi. G.Fast budzi coraz większe zainteresowanie wśród operatorów, którzy chcą zapewnić prędkości rzędu tych osiągalnych w sieciach FTTH, bez kłopotów i kosztów związanych z pracą na włóknach. Przyszły standard zapewnić ma prędkość 1 Gbps w obu kierunkach dla abonentów pozostających w odległości do 500 m od urządzeń dostawcy na dodatek, przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury miedzianej.

ITU rozpoczęło pracę nad standaryzowaniem G.Fast już w lutym 2011 r. W chwili obecnej wydano jedną rekomendację ITU-T G.9700 mającą na celu ochronę częstotliwości zajmowanych obecnie przez radio FM. Okazuje się bowiem, że G.Fast, aby móc osiągnąć zamierzoną przepustowość, nawet na krótkich dystansach, generował będzie zakłócenia w paśmie około 100 MHz. Obecnie trwają intensywne prace nad rozwiązaniem tego problemu. Jednym z rozwiązań będzie naturalne przejście z radiowego nadawania analogowego na cyfrowe radio DAB emitowane w wyższym paśmie.

Frank van der Putten, członek grupy ITU-T, stwierdził, że: "Naszym celem jest zatwierdzenie pierwszej wersji G.Fast (...) na początku przyszłego roku." Będzie to torować drogę do pierwszych testów i prac producentów nad hardwarem. To pozwoliłoby na realne uruchomienie tej technologii w 2015 roku. Wtedy też okaże się, czy G.Fast stanowić będzie realne zagrożenie dla technik FTTH, czy też tylko trochę odsunie w czasie śmierć techniki DSL.

Wróć